Speed miska dojechała do schroniska!

W ubiegły piątek ekipa Speed Group dostarczyła zgromadzoną karmę dla bezdomnych psów i kotów ze schroniska! Pokarm trafił do podopiecznych TOZ “Fauna”. Udało nam się zebrać sporą ilość karmy dla naszych czworonożnych przyjaciół, którą podwoiliśmy.

Akcja “Speed miska dla schroniska!” wystartowała 13 października. Przez 3 tygodnie zbieraliśmy karmę w siedzibie naszej firmy – Speed Group, znajdującej się przy ul. Żwirki i Wigury 56 w Mikołowie. 

Ideą całej akcji – była nie tylko zbiórka i transport jedzenia dla schroniska ale dodatkowa pomoc poprzez podwojenie zgromadzonego pokarmu. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników i ludzi dobrego serca, udało nam się zebrać sporą ilość karmy dla naszych czworonożnych przyjaciół.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom! Razem udowodniliśmy, że los naszych czworonożnych przyjaciół nie jest nam obojętny.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA” powstało w 1994 roku, jako organizacja społeczna o charakterze charytatywnym. Cele statutowe stowarzyszenia stanowi ochrona i opieka nad zwierzętami oraz edukacja humanitarna i ekologiczna.

Priorytet w działalności stowarzyszenia stanowi prowadzenie Społecznego Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, które istnieje od 1996 roku. Schronisko utrzymuje się głównie dzięki pomocy sponsorów, tj. firm oraz osób prywatnych, wspomagających materialnie naszą działalność. 

Oprócz swej podstawowej funkcji, którą stanowi bezpośrednia pomoc bezdomnym zwierzętom, prowadzimy również działalność edukacyjną w szkołach i placówkach oświatowych pod hasłem „Odpowiedzialna przyjaźń”.